top of page

От: ‚Астрологични прозрения за духовния живот‘ на Дейн Ръдиар, 1979,

12 Зодиакални качества на духовния живот

1. Смелост (Овен)

Anything+but+a+regular+bee.jpg

  Според моето виждане, това е толкова необходима основа за духовен живот колкото Овен и всичко, което той символизира на тази земя е базисно за едно цялостно (или ‚холистично‘) разбиране за това какво представлява зодиака навсякъде, където съществува живот и разтеж. Духовният живот на практика никога не е лесен живот, не и в нашето съвременно общество. В основата си той предполага изплуване от обикновено доста обвързващи и властни социални матрици: семейство, култура, религия, традиции, начин на живот. Такова изплуване и духовния живот изграден на неговата основа, изисква борба и много често включва напрегнати конфликти. Възможно е упорито противопоставяне. Това изисква смелост, непреклонна смелост. А зад смелостта стои ВОЛЯТА. В действителност, волята стои зад всичко, което представлява духовния живот, така както Слънцето стои зад всички зодиакални знаци, които съставляват 12-те базови аспекта на слънчевата енергия. Волята да се родиш наново, от и чрез духа, и с духовната цел на своето съществуване е това, което дава енергия на всички истински възвишени усилия.

 

  Духовния живот не е живот емоционално посветен на някакъв специален вид духовно откровение; такъв тип живот би бил по-скоро ‚религиозен‘. А духовния живот е живеенe произтичащо от духа, осъществено от него и заради самия него. Той предполага основно отстъпление на Его-волята пред ‚Слънчевата‘ воля. Отделния човек става, и безвръзвратно приема да се превърне в ‚агент‘ на духа. Такова приемане трябава да бъде съзнателно, даже и да е придошло от дълбочина на съществуването, която излиза извън обсега на обикновеното съзнание. Като минимум, съзнанието трябва да постави своя отпечатък върху това решение; и това изисква смелост – ясно осъзната смелост, за да може взетото решение да се осъществи истински и ифективно чрез множество малки, ежедневни избори. По подобен начин, чрез всички знаци от зодиака, особено първите шест, енергията мобилизирана при Овен остава основополагащ фактор. Там, където тя е недостатъчна, дейностите, характеризиращи всеки от зодиакалните знаци, могат да бъдат само повърхностни. Цялата личкност е като камбана, чийто звук е заглушен.

 

Превод от английски: Радилина Шанова, Лондон, 18/10/2016

Art by Maggie Taylor - https://maggietaylor.com/work/

bottom of page