top of page

От: ‚Астрологични прозрения за духовния живот‘ на Дейн Ръдиар, 1979,

12 Зодиакални качества на духовния живот

12. Вяра в бъдещето (Риби)

c82d98222ff2a795329c71ce2130cf77.jpg

 От такава именно вяра има нужда човека тип Риби, за да превъзмогне натиска на дебнещите ‚призраци‘ от миналото на своята раса. Такъв човек също така трябва да внимава да не битува непрекъснато в ‚сферата на психичното‘, пълна с астрални присъствия и емоционални спомени, или в полето, където големите институции и културно-религиозни традиции от миналите векове все още се борят за своето вече постепенно изчезващо съществуване. Миналото е за да се познава, oценява и разбира заради онова в него, което e било обновяващо и обещаващо за бъдещето. Човек не бива да ЧУВСТВА в минало време, или да си позволява да бъде повлиян от спомени както на щастие и успех, така и на провал, вина и можеби трагедия.

 Миналото в повечето случаи се надвесва като мост над настоящето. То хвърля своята сянка над бъдещето, опитвайки се да го моделира по свой образ и подобие, а понякога в точната противоположност на този образ. Днес чуваме отново и отново, че трябва да живеем в настоящето, ТУК И СЕГА. Съществува обаче известна наивност в такова твърдение. Животът е динамичен процес, и това което неловко наричаме ‚настояще‘ е просто ДВИЖЕНИЕТО между минало и бъдеще.

  Това движение е предпоставено от това, което се е случило преди – от нашия език, нашата култура, личното ни изграждане в детството и това, което обществото очаква от нас спрямо своите повтарящи се шаблони. Ако не искаме да се превърнем в копие на тези шаблони трябва да имаме жива, творческа вяра в бъдещето – бъдеще, което МОЖЕ да бъде различно от миналото, тъй като е по-еволюирало и  по-задоволително.

  Риби е краят на един цикъл, но и прелюдията към новия. Както е казал Франклин Д. Рузвелт: ‚Миналото е само прелюдия‘. Семето също е прелюдия към бъдещата растителност. В ‚човека семе‘ блести визията за новата култура, ярка и силна. Само тя може да откупи миналото и да му придаде конструктивно значение.

Превод: Радилина Шанова, Лондон, 29/10/2016

Art by Maggie Taylor - https://maggietaylor.com/work/

bottom of page