top of page

От: ‚Астрологични прозрения за духовния живот‘ на Дейн Ръдиар, 1979,

12 Зодиакални качества на духовния живот

3. Интелектуална честност (Близнаци)

PHOT-maggie-taylor-4.jpg

  На пръв поглед много хора можеби не разбират как думи като ‚интелектуален‘ и ‚честност‘ могат да бъда свързани, а още по-малко ролята, която могат да играят в духовния живот. Причината за това е друстранна: ние основно свързваме честността с личностно поведение и най-вече с боравенето с пари или въпроси от социална значимост; също така многократно ни е казвано, че духовността няма нищо общо с интелекта, че тя принадлежи на напълно различно ниво на съществуване.

  Духът, обаче, би могъл и в действителност оперира на всяко едно ниво на човешко съществуване. Той може да проникне във и преобразува всички мисловни процеси. Способен е да видоизмени всякакви емоционални прояви. По същия начин думата ‚честност‘ определя качество на битието, което би трябвало да се демонстрира на всички нива. Съществува понятие ‚емоционална честност‘, и отвъд него стои това, което аз тук наричам интелектуална честност – качество, което в значителна степен може да се отнесе към зодиакалния знак Близнаци.

  Противоположно на честност е измама. Даден индивид може да мами другите, със или без умисъл. Това може да е във връзка с чувства, и можеби дори още повече, относно умствени процеси. Една от най-големите опасности при всеки опит за водене на духовен живот е самозаблуждението. От една страна, човек може да лъже себе си относно мотивите, с които тръгва в тази посока. От друга страна, възможно е да избягва критично и обективно разследване на живота и твърденията на онези, които е приел за свои ‚учители‘ или примери за подражание, тъй като обективния и лишен от блясък подход може да бъде изморителен и дори болезнен.

  Знака на Близнаци има много общо с интелекта и конкретно със способността за свързване на различни преживявания и понятия едни с други, последвано от тяхното тълкуване, обобщаване и класифициране. Тези интелектуални операции обикновено са извършвани от ума според определени културни норми или рационални стандарти. И все пак не задължително биват извършвани в действителност. Хората често вярват интелектуално в онова, което на емоционално ниво биха искали да вярват. Мисълта на Близнака е измамна и неуловима. Тя има склонността да бяга насам-натам, люшкана от не-ментални състояния на чувства, желания и настроения. Така самозаблудата представлява постоянна опасност.

 Да бъдеш интелектуално честен означава да откажеш да позволиш на фактори, които не са интелектуално изпитани и дори са резултат на емоционални желания, да влияят на мисленето ти. Означава също така да разпознаеш в истинската им същност, включително това, което произлиза от тях, фактори като гордост, страх, и незрял копнеж по помощни средства в подкрепа на бледото си разбиране на непреходни факти и ценности. Без интелектуална честност и най-добрите начинания може да завършат с неуспех. Блясъкът е врага – даже и от него да има голяма нужда в началото на духовното търсене за да ‚очарова‘ и да ни подтиква да предприемаме стъпки, които иначе биха предизвикали в нас парализиращи инстинктивни и емоционални страхове. Колкото и да са необходими отначало, блясъкът и измамата трябва да бъдат преудоляни възможно най-бързо или в противен случай, духовноста се превръща в ‘психарство‘.

 

Превод от английски: Радилина Шанова, Лондон, 18/10/2016

Art by Maggie Taylor - https://maggietaylor.com/work/

bottom of page