top of page

От: ‚Астрологични прозрения за духовния живот‘ на Дейн Ръдиар, 1979,

12 Зодиакални качества на духовния живот

6. Разграничение (Дева)

The-garden-game.jpg

 Качествата, споменати до тук (овен до лъв) са като цяло субективни по своя характер. Те се отнасят до волята, чувствата, умственото развитие и начина, по който индивида позволява на енергиите си да отвръщат на и да протичат навън към обкръжаващата среда. Като резултат от тази сложна лична дейност, човек се изправя срещу необходимостта да разглежда алтернативи, да прави избори и да взема решения. За да имат те някаква духовна значимост е нужна дискриминация.

  Жалко е, че в днешно време думата дискриминация е популярно използвана като дискриминация СРЕЩУ човек или група хора. Истинската дискриминация е РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ алтернативи – правилно и погрешно, добро и по-добро и т.н.. Нужно е разграничаване на умствено, емоционално, биологично и социо-културно ниво, така че ситуациите, с които се сблъсква личността да могат да бъдат обективно анализирани и оценени, така че от тях да произлязат смислени действия.

   Необходим е ясен ум и лишена от илюзии ценностна система. Въпреки това, почти всичко зависи от Стандартите на интелектуална честност и стойност, които съзнателно или не човек приема. Като основа на нечие мислене трябва да има базисни принципи или вярвания, на които индивида да се позовава, даже да не е способен точно и ясно да обясни, на себе си или на другите, защо е направил  такава интелектуална, морална или емоционална преценка.

  Зодиакалния знак Дева е наричан знак на последователството, тъй като за да станеш последовател на велик Учител или да служиш на някаква Кауза предполага непоколебимост в търсенето на надежна основа, върху която може да се изгради правилно чувство за разграничение. Нечии преценки може да изглеждат благонадежни на самия последовател, но не и на други хора, но това няма особено значение. Важното е на духовно ниво индивида вече да не приема за даденост и безрезервно да се съгласява с традиционни, получени по наследство основания при преценките си, но да направи съзнателен опит да открие какво за НЕГО КАТО ИНДИВИД е вярно или невярно, валидно или невалидно.  

Превод: Радилина Шанова, Лондон, 22/10/2016

Art by Maggie Taylor - https://maggietaylor.com/work/

bottom of page