top of page

От: ‚Астрологични прозрения за духовния живот‘ на Дейн Ръдиар, 1979,

12 Зодиакални качества на духовния живот

9. Творческо въображение (Стрелец)

A-world-of-her-own.jpg

  Едно от основните понятия в окултизма, и дори в модерната Нова Мисъл, е, че човек може да се превърне само в това, което е способен съзнателно да си представи, или по-точно казано да ‚пред-види‘. Поради тази причина Аватари, Богоявления или духовни Учители трябва да се появяват сред масите когато удари еволюционния час за някаква основна ‚мутация‘ или съществена трансформация в представите за човешко съществуване. Такива Персонажи въплъщават основните характеристики на ‚новата стъпка‘, която човечеството, или част от него, вече трябва  да направи. Те са Образци. Те стимулират, мобилизират и подтикват човешките същества да правят това, което иначе не биха посмели или предприели сами. Наблюдавайки тези образци, хора, коити са усетили в себе си смътно, но остро чувство на недоволство и безпокойство ВИЖДАТ ясно реализирана в живота на Образеца идеалната сила или качество, за което те малко или много несъзнателно са копнели.

  Всеки човек, вървящ по своя духовен Път трябва, в известен смисъл, да бъде свой собствен аватар. Той трябва да реализира в конкретни форми и дела онзи идеал, който представлява ПОТЕНЦИАЛНО неговото собствено съществуване. За да го превърне в реалност, индивидът трябва да може ясно да си го представи. Нужно е да се мобилизира; да създаде самия себе си. Духовният живот e винаги изгражането на онзи, който го живее; а той го изживява преди всичко защото си го е представил. Благодарение на творческото си въображение е успял да види онова, което дълбоко в сърцето си е познал като своята ‚личност в зародиш‘. Направил го е още в подготвителния си стадий, в Тъмната Нощ на Душата.

 Това представлява Голямото Дело на истинския алхимик на нивото на ума. Но този проницателен ум не е това, което обикновено днес наричаме ум. Той е ум ПЛЮС воля, ПЛЮС вяра и трептяща от очакване отвореност към нови и нови възможности – ‘високият ум‘ на Стрелеца. Консервативния човек е известен като някой, който отказва да повярва, че нещо някога може да се случи за първи път. А за креативното въображение на пропит от духовност ум, всеки момент е ново начало. Такъв човек живее със силно увлечение към творческо пътешествие, в един непрестанен акт на прераждане.

Превод: Радилина Шанова, Лондон, 25/10/2016

Art by Maggie Taylor - https://maggietaylor.com/work/

bottom of page