top of page
Илюстрация: Майкъл Мейер

От: 'Пулсът на живота - нови динамики в астрологията' на Дейн Ръдиар, 1943

  12 Фази на човешката опитност

  3. БЛИЗНАЦИ

Към ВСИЧКИ...                                

 

 При Близнаци достигаме последната фаза на пролeтна активност. Вече станали свидетели как Дневната сила, втурваща се и кипяща от юношеска устременост подобно на планински поток (Овен), е достигнала при Телец по-спокойното ниво на равнини, култивирани от труда на човека. Динамичната енергия на природата се е превърнала в органична мощ – енергия, впрегната в действие и заставена да заеме функция в икономиката на живота. Юношата е срещнал първите си любови. Научил се е да познава совствените си чувства и да заявява себе си като отделна единица сред своя род. Научил се е да предава сравнително обособен вид на наследствените сили, извиращи от неговата традиция. Сега е изправен пред задачата да разшири своя потенциал за човешки взаимоотношения – всъщност, за всякакъв вид взаимоотношения, вътре и извън себе си. Цялото му същество сега копнее за ясно разширяване на неговата сфера на опитност. Можеби колежанският живот му дава пълната възможност да срещне много нови другари, да се зарови в много нови типове мислене, да изпита нови страни на личността си чрез разпръскването на енергията на своите чувства сред множество от непознати обекти и персонажи.   

 Нощната сила при Близнаци e в пълния си залез. Тогава тя е символ на силата на семейната утроба, на колективната традиция, на всички едва доловими връзки и навици, плътно обгърнали младежа, който е нетърпелив да се отърси от всеки възможен вид ограничение на миналото, в което все пак са заровени неговите корени. Той отказва, по правило, да признае такава обвързаност; и въпреки това, неговото извиращо и самонадеяно чувство за независимост е най-вече негативна реакция срещу нещата, към които все още е привързан в дълбините на своето подсъзнание. Той получава илюзорна свобода заставайки срещу родовия колектив; докато истинската независимост е освобождение от онова, което е било осъзнато постигнато и след това премахнато като ограничаващо, но и запазено като съдържателна поддръжка. Затова, значението на Нощната сила е почти изцяло негативно при Близнаци. Обърнато е наопаки; Тя енергизира видими и скрити комплекси, които младият човек несъзнателно ще проектира върху чувствителното поле на бъдещия си семеен живот.

 Но младежа няма време да се тревожи за комплекси или да анализира основата, на която лежи силното му желание да се издигне над установените връзки в семейството. Единственото, от което се интересува е да направи всичко възможно да разшири все още неукрепналото си усещане за личност чрез изобилие от нови фактори. На чисто биологично ниво, суровите материали на асоциативна активност са впечатления, нервни стимули, непосредствени реакции на влияния върху сетивата и съзнанието. На нивото на мисълта, спомени, сравнения, анализи и формирането на умствени образи, които да бъдат изразени в думи, са фази на активност, които изграждат интелекта чрез средствата на езика. Това развитие изначално се осъществява в сферата на близкото обкръжение и представлява постоянно изискване към индивида, който чрез него се докосва до все по-голям брой черти от човешката природа.

 При Близнаци виждаме езика в своя първи стадий, с раждането на мисълта от креативната жар на Дневната сила през пролетта. Виждаме поета, артист с думите, който изразява себе си заради простото наслаждение от изграждането на собствената личност чрез разширяване и запаметяване на определени преживявания на взаимодействие – поетът, който още не е философ; думите, чиито корени са в житейски образи и лични случки, вместо в търсенето на универсални значения, предпоставени от социални преживявания (Стрелец).

 При Стрелец Нощната сила действа с огромен интензитет, и, както винаги, се проявява като тенденция да се събират много различни фактори чрез процес на обобщаване. Но, при Дневна сила, толкова ясно заложена в Близнаци, основната посока е към обособяване и личностно разграничаване. Именно затова, активното разширение, на което Близнаци е символ, се занимава с разпространението на отделни части и конкретни преживявания; и целта на такова разширяване е градежа на личност и на база, от която да тя да действа: домът (Рак).

 На едно по-високо ниво на умствено развитие, откриваме силата на Близнаци проявена като жажда за класифициране, подреждане в списъци, логика; с други думи, за изградени схеми на асоциация. Индивидът, изпълнен с енергията на Дневната сила, е склонен да се губи в объркаността на своите лични преживявания. Толкова много неща са почувствани, докоснати, едва доловени. Светът е толкова пълен с цветя, нощите са изкрящи, огъня на собствената личност рисува такива интригуващи шарки, че се появява нужда на всяка цена да се въведе ред, за да не бъде покосена тя от същата тази живителна сила, която и дава крила.

 Затова Близнаци трябва да класифицира, да вкарва в установени категории огромното множество на преживени неща, трябва да измисля думи, с помощта на които да запомни аромата и усещането от тези преживявания, трябва да наложи логически образци на вечно изменчивите контакти между хората. Нужно му е да създаде ориентири, определена схема за своите дейности. За удобство намира полярни противоположности, добро и зло, правилно и грешно, и ги използва като пътепоказатели. Служи си със символи за да превърне личните чувства в космични единици. Налага му се да облича нещата в конкретна форма. И ето, светът е населен с богове и духове, с демони и ‚Господари‘. Те представляват думи; проекции на преживявания, прилежно класифицирани и наименовани – с имена, които служат като преграда, предпазваща незрялата личност от шока на непредвидени случки и метаморфози; имена, които са полезен начин човек да се почувства сигурно стъпил на земята; вид опора за живите.

 Това търсене на лична, интелектуална сигурност сред непрекъснатия поток преживявания е дало началото на Гръцката логика, на силогизма, на класическата европейска наука по модела на Декарт. Когато човекът започва да развива по-независими и по-малко инстинктивни форми на мислене, се озовава в непознатата територия на психологични комплекси и умствени трансформации бързи като светкавици. Кой би могъл да задържи мимолетните мисли? Кой не би бил изплашен от странните шеги на мисълта, чиято опасна променливост е причината да бъде наречена ‚убиец на реалността‘?

 Измислена е логиката – както са измислени ‚доброто и злото‘ – за да дадат на човека повече сигурност сред объркващото течение на преживявания, предизвикани от Дневната сила и нейното постоянно търсене на нови неща, нови усещания, нови чувства, нови тръпки, нови мечти. На първо място, те са измислени за онези индивиди, които са били пионери в новооткритите полета на личното психологично преживяване; сфери, в които бързо са се появили защити и табута, предназначени за непредпазливите и слабите. Богове и силогизми, Властелини и математически формули са били и все още са необходими предпазни мерки за онези хора, които са толкова несигурни в собствената си идентичност, толкова близко свързани с расово-биологичната утроба на колективните инстинкти, така лесно разклатени от повика на кръвта, че при тях опасноста от ‚разпад на личността‘ е вечно надвиснала в сенчестия мрак на психиката.

 Конкретни системи и установени техники произхождат от една такава нужда, дала началото също и на всички митологии. Раждането на цялостна и индивидуална Личност е толкова съществено събитие в еволюционния процес на Вселената, че всяка негова фаза трябва да бъде внимателно подготвена. Етични системи и логика поставят граници, отвъд които е надвиснала непрестанна опасност от катастрофа за дръзналия да ги премине. Всички подобни структури се изграждат напълно едва под формата на социални фактори по време на фазата от цикъла принадлежаща на Стрелец, но при Близнаци индивидът трябва първо да ги създаде. Той ги изгражда заради собствената си лична нужда, с цялата подвижност на въображението, пробудено от нови връзки, които могат да се посрещнат и съотнесат към минали преживявания само ако им се дадат имена; той ги създава като поет. И в същността си, всеки поет е ‚Магьосник‘.

 Човекът Близнаци е ‚даващият имена‘, и по този начин магьосникът, който може да контролира природните сили като ги нарича с техните ‚истински имена‘. Наричания, заклинания, магически формули са първите форми на поезия; и така, с времето, всяка култура произтича от този първи опит за среща с увереност и позитивна воля с непознатите и загадъчни същества на нощта. При Близнаци, човек вече усеща приближаващия прилив на Нощната сила. Той знае, че ще трябва да се изправи срещу нея. Подготвя се да си построи дом, за да посрещне странника – който е също така и неговият Любим. Личността, в своята цялостност, може да възникне само от подобна среща. При този сблъсък ще бъде заплашена от такива опасности, че и е нужно да се обгради, да издигне стени от още имена и още табута. Ето защо брака, дома, моногамията и всички социално-етични правила ображдат тази среща на личността с ‚другия‘. Въпреки това, несигурността, която Близнаци чувства е различна по своята същност от тази, свързана с периода на Овен. Тя не е някакъв неясен страх от обратно притегляне към миналото, а много реалното осъзнаване, че трябва да се изградят структури и формулировки за да може това, което е било преживяно да не се изгуби безвразратно или да разпилее личността в множество несвързани реакции към новия опит.

 Едно цялостно разбиране на това, което представлява дейността на човека по време на фазата Близнаци трябва да се уповава на схващането за два базисни типа органични взаимоотношения. Именно защото по време на тази фаза за всеки човек съществува възможността за прехвърляне на центъра на съзнанието от единия на другия, възникват психологичните проблеми типични за Близнаци.

 Първият тип взаимоотношение принадлежи на сферата на Телец. То е земно взаимоотношение, символизирано от факта, че всяко растение, което изниква от повърхността на нашата планета има своите корени в една и съща почва. Тъй като съществува само една непрекъсната земна кора (непрекъсната дори под океаните), всички растения са свързани едно с друго чрез своите корени. Елата в Каменистите Планини, бора в Джорджия и дъба в Европейските планини възникват от все една и съща солидна и компактна земна повърхност. Такъв вид връзка характеризира най-вече всички взаимоотношения под знака на Телеца:връзка чрез ‚корените‘ на съществуване (физически контакт, храна, секс, и т.н.) – взаимоотношение, определено от общата връзка към земята, и в най-общи линии, от фактора ‚плодотворна материя‘ на всяко възможно ниво.

 Другият тип обединяващо взаимоотношение е взаимоотношение чрез въздуха; въздуха, който всички живи организми дишат – било то растения, животни, човешки същества. Ние всички, действително и неуспоримо, сме свързани със всеки дишащ организъм. Колкото и отделени и горди да сме в чувството си на превъзходство и приличие докато се разхождаме по Парк Авеню, искаме или не, приемаме в най-големите дълбини на съществото си (дробовете и кръвта) същия този въздух, който само преди момент е бил дишан от мръсен амбулантен търговец, проститука или някой престъпник от близкия бедняшки квартал. Може дори да не помисляме да сме в една стая с тези хора, но въздуха, който са дишали сега е в нашите дробове. Не можем да избягаме от взаимоотношението; защото това би означавало бърза смърт. Така тесният кръг на съзнателните ни отношения с другите е разширен, против волята ни, от въздуха, който дишаме.

  Също така, въздухът ни свързва чрез нашето основно средство за изразяване, речта; защото звукът се пренася чрез въздуши вълни. Въздушните вълни ни свързват от дома ни със самолета кръжащ миля по-високо, докато чуваме звука на двигателя му. Въздухът пренася прашецът, който ни причинява сенна хрема. Колкото и дебели стени да изградим около укрепения замък на скъпоценното си ето, колкото и горда и егоистична да е изолацията ни – въздухът се присмива на подобни детински фантазии и ни заставя да се свързваме, да ставаме едно цяло със същите онези неща, от които искаме да избягаме. Следователно, въздухът е елементът, чрез който човека може да изпита едно основно ‚разширение на взаимоотношенията‘. И Близнаци е познат като първия ‚въздушен знак‘ от Зодиака.

 Ярка експанзия на съществуването чрез постоянно търсене на нови и нови взаимоотношения: това е същността на човешката опитност при Близнаци. Това разширяване започва на биологично ниво когато човешката ръка се превръща в нов еволюционен фактор в сферата на живите организми. И действително ръката – ‚управлявана от Близнаци‘ – е първичният символ на човешкото царство на нивото на органичен живот. Чрез използването на ръката, човекът се е превърнал в създател на сечива. Разнообразието на преживяванията му се е увеличило многократно, тъй като тези сечива са му позволили да контролира и променя своята среда. Нови асоциации са довели до нови модели на взаимоотношения и до постепенното усъвършенстване на нервните реакции и чувствителност. Ръце – нерви – мозък: това е процес, контролиран от фазата на лично развитие Близнаци. С развитието на този процес се е радил от човека-създател, човека-мислител.

 При Овен, мисленето не е асоциативен процес базиран на суровите материали от личните преживявания. Там човека има ‚идеи‘ – които го връхлитат отгоре, или поникват в него като семена от миналото, семена, които принадлежат на фазата на предишния цикъл когато Нощната сила е била доминираща. При Телец, тези идеи или вдъхновяващи открития се потапят в същността на човешките чувства и органични реакции. Едва при Близнаци мисълта се появява наистина като последователен и функционален процес на органичнa проява под диктовката на Дневната сила.

 Мисълта, контролирана от енергията на Дневната сила е нещо съвсем различно от тази доминирана, при Стрелец, от Нощната сила. Близнашкият тип мислене е, от една страна, свързан с нуждите на личността, и от друга, е нещо попито от външната среда. Той е заучен. На което и да е ниво, мисленето при Близнаците е препредадено мислене; такова, което превежда в конкретен вид импулсите и вдъхновенията, преживени през периода на Овена. То е устен тип мислене, подвластно на езика. Мислителят Близнаци подбира от съкровищницата на минали цивилизации думи и понятия като средстава за изграждане на личност. Той мисли психологически; докато типичният Стрелец мисли социално. Ето затова Близнаци е поет, а не философ. Той гради с думи, както ръцете градят с глина, камъни и дърво. Но все пак той гради, защото на личностно ниво е длъжен да расте чрез преживявания, защото градейки, той се учи да функционира като независима и последователна индивидуалност.

...Колежански години; години на чиракуване, на странстване в нови светове, на привличане и отблъскване от допири и усмивки, дълбока несигурност и все пак агресивна самоувереност; колкото по-утвърден, толкова по труден за обуздване излежда житейския поток – чрез ръцете и ума, проектирайки символи, образи, думи, за да насърчи сам себе си като знаещ и ръководещ – такава е фазата на Близнака: вход към широкия свят на човешко общество, портал към великото преживяване на съюз с Любимия.

Превод от английски: Радилина Шанова, Валенсия, 02.05.2018

Към ВСИЧКИ...   

bottom of page