top of page

От: 'Пулсът на живота - нови динамики в астрологията' на Дейн Ръдиар, 1943

  12 Фази на човешката опитност

 4. РАК

Към ВСИЧКИ...                             

 

 С настъпването на лятното слънцестоене се достига връхна точка в годишния цикъл. Най-дългият ден среща най-късата нощ, триумфиращата Дневна сила, струяща от пладнешкото Слънце, започва да намалява пред прииждащата мощ на Нощната сила. Настъпило е лятото и великолепието на плодовитостта. Но продовете и постиженията създават нови осъзнатости и нови задачи. От ‚съюза‘ се ражда задължението да се насочи процеса на формиране и утвръждаване на резултатите от него; и преди всичко, необходимостта да се ограничи в пространството по-нататъшното разширяване, за да могат да бъдат доведени изграждащите сили до техния възможно най-концентриран фокус.

 Зодиакалният знак Рак символизира принципа на фокусиране на градивни житейски енергии с цел получаването на колкото е възможно по-ясно обособен и постоянен образ или впечатление. Следователно, той представлява преобръщане на тенденцията на процеса на разширение на съществуването чрез нови взаимоотношения, който започва при Близнаци. Така както Телец реполяризира посоката на Дневната сила при Овен, по същия начин Рак пренасочва енергиите на Близнаци. Телец и Рак са смятани за ‚женски‘ знаци. ‚Земният‘ Телец е необходим за да удържи и допълни ‚огненият‘ Овен. ‚Водата‘ на Рака втечнява ‚въздушната‘ експанзия и всепроникващи качества на Близнаците.

  Близнака разпрострира търсенето си на нови взаимоотношения сред цял един свят от преживявания; даже докато изгражда думи, изречения и интелектуални системи, той прави това с особен вид навъздържаност и липса на загриженост за крайните резултати. Единственото, което типа Близнаци се опитва да постигне е лична сигурност чрез създаването на нови и нови контакти. Той търси временен интелектуален контрол с помощта на словото. Внимава винаги да остане в рамките на познати структури когато разширява полезрението си. Така никога не сваля собствените си очила, а ги носи със себе си във всяка възможна територия или ситуация. Не би го интересувало дали някой друг е носил същите, до толкова, до колкото ако той е познат като първоизточник на особено добър модел очила, това го улеснява във успешното създаване на много нови контакти.

 Например, по въпросите на любовта, Близнака ще се постарае добре да подреди в главата си подхода, който иска да има към противоположния пол, така че да може да преудолее шока в случай че бъде залят от първична любов. Той ще класифицира реакциите си, своите ‚типове‘ жени, докато непрекъснато натиска напред към нови хоризонти със своето любопитсво и жажда за любов. И ако му харесва да бъде познат като Дон Жуан то е само защото подобна репутация може да ‚разшири по-силно‘ полето на контактите му. Близнака може да бъде напълно обвързан със собствените си формулировки и категории, със своята логика и очаквания; но той е обвързан с тях само лично, сам за себе си. Не би настоявал останалите да бъдат зависими по подобен начин от същите схеми; затова умее да бъде толерантен и харесва честната игра, въпреки че в същото време е по-скоро неспособен истински да вникне в гледната точка на другия.

 При него има толерантност, но липсва истинско разбиране; докато Стрелецът може да прояви разбиране дори на фона на най-силна нетолерантност, тъй като Стрелецът е способен да схване по един съпричастен начин как дадена социална ситуация е довела до това някой да има определено отношение към нещо и да не обвинява самия човек. Но ако той не одобрява дадената ситуация или отношение, най-вероятно би действал с крайна нетолерантност по отношение на въпросните идеи – дори и да разбира и съчувства на човека, на когото принадлежат.

 При Рак ставаме свидетели на внезапно прекратяване на усиленото близнашко разширение. Достигнати са граници; любопитството към нови взаимоотношения е погълнато от случка, която води към цялостно пренасочване на движението. Слънцето в северните ширини спира на едно място и залезите започват да се изместват на юг. Настъпва кратка пауза и всичко сменя полюса си. Дневната сила е достигнала максималния си интензитет. Постепенно трябва да се остави да бъде завладяна от матриархалната мощ на Нощната сила. Докъдето и да се е достигнало, там биват поставени ясни граници. Дори те да трябва да бъдат до някъде изтласкани назад, това ще стане вече от позицията на нов начин на действие; на социално и ментално, вместо на психологическо и лично ниво.

 Какво точно се е случило, за да предизвика преобръщането? Просто това, че отделният индивид, вече неспособен да противостои на натиска на универсалната живителна сила, е трябвало да се отвори към Вселената и обществото. Такова откриване теоритично би могло да се случи по всякакъв начин, отговарящ на личната му нужда. И то се случва свободно и във всеки един момент при човека, който е достигнал определно ниво на вписване и свобода; при човека, който се е освободил от резултатите от чувството на неудовлетвореност и пречки за растежа му наложени от родители и прародители, от миналото на неговата раса – и ако вярваме в прераждането – от неговата собствена Душа; човекът, освободен както от съзнателни така и от подсъзнателни спомени.

 Но при обикновения съвременен човек такива спомени и чувства на неудовлетвореност и провал са силни. При Овен са се появили неосъзнати страхове, при Телец биологично-расова инерция и мания по притежание, а при Близнаци -  интелектуално закостенели формулировки. Така, когато индивида се изправи, при Рак, пред преобръщането на своята жизнена сила и бива залят от общия живот или необходимостта да участва в човешкото общество след като е достигнал ‚зряла възраст‘, сблъсъкът е силно смущаващ. Нерационални, биологични, емоционални, религиозни сили извират от подсъзнанието и заливат съзнанието. Следователно, идивидът има нужда от защита; приливът на подсъзнателното трябва да бъде канализиран, да бъде направен по-безопасен. И тази нужда е именно в основата на ‚Брака‘ и това, което окултистите наричат ‚Посвещаване‘. Съпруг и посветител – докато целия живот би могъл да бъде и двете едновременно ако хората притежаваха обединяващата сила, която би била достатъчна за да не бъдат завладяни от непрекъснато променящите се житейски условия; ако човекът беше досатъчно осъзнат, за да бъде по всяко време и във всяка ситуация точка на фокус на универсалния живот – на Бог. Тогава не би имал нужда от съпруга или раждане на деца, които да му наложат по точно определен и единствен начин убеждението, че неговата цел и пълно удовлетворение се крият в поемането на отговорност към живота, в съзнателното му намерение да стане инструмент, чрез който Животът или Бог говори.

 Бог може да говори чрез индивида с хиляди гласове, всеки според нуждата на момента. Но тъй като индивидът расте сред деформиращото влияние на страх, инерция и умственa закостенялост, човешкият камък не е ярък кристал. Трябва да бъде обработен. Индивидът трябва да обича и да страда, да бъде прикован към домашни задължения и нищета, да изпитва копнеж по кратки моменти на щастие и ‚да се откаже от себе си‘ в търсене на ‚веченият живот‘. И все пак, удовлетворението в своята същност и реалност е тук и сега. Нищо не изисква загърбване освен от заблудите. Единственото, което е необходимо на един човек за да бъде обектив, който фокусира божественото, е да се превърне съзнателно в онова, което му е изначално присъщо и да бъде това нещо с ясно съзнание, в красота и истина.

  Обектив за фокусиране на живота. За обикновеният човек в сегашния етап на  еволюция, значението на думата ‚живот‘ се свързва с Човешкото, а един ден би могло, и най-вероятно, ще се свързва с Божественото. Домът и ‚човешкият, така човешки‘ брак са предпоставени от фактора ‚човечество‘, а ‚обществото‘ – от образованието, което получава детето, както и от личната неудовлетвореност на родителите. Ненормалното развитие в детството и юношеската възраст кара младия човек да се вкопчва в Дневната сила; да иска да я увеличава още и още чрез безкрайно продължаваща фаза на Близнаци. А би трябвало доброволно и с разбиране да се отвори към нарастващата Нощна сила. Такъв е урокът на лятното слънцестоене и на Рака. Трябва да настъпи реполяризация; но човечеството днес трябва да бъде накарано насила да пренасочи енергията си. Да бъде заставено да се обърне към Нощната сила, към Мистерията на Пространството и Братството на Звездите; защото няма да направи това доброволно, нито на индивидуално, нито на колективно ниво. И именно това е настоящият световен проблем.

 От какво естество е натискът? Внезапен изблик на нерационални, инстинктивни, биологични сили, чиито корени са в кръвта; внезапен приток на ‚чувства‘, също и на психични видения. Наричаме това ‚влюбване‘, а днес също и в социалната сфера можем да го наречем масово посвещаване на диктатори, величаещи ‚повика на кръвта‘  - или пък Пророци, които носят на хората под конкретна форма (сътветно догма), Божественото откровение. Това са различни аспекти на един и същи процес в индивида и човечеството като цяло: този процес е преминаването от Близнаци към Рак, това ‚преобръщане‘, което сменя посоката на живителната сила. 

  Нека си дадем сметка, че не е задължително да е насилствено, фанатично, подвластно на страсти ´преобръщане´. Биологично-емоционалният или религиозен стремеж не винаги завладяват съзнанието; Но със сигурност и по необходимост ЩЕ го завладеят там където то е не-свободно, заседнало в кристализация на егото, непоклатимо, или потънало в ‚комплекси‘ и мания за величие. Което значи, уви!, почти навсякъде. И затова сме организирали и установили тоталитаризъм във всички сфери – наложено единство – като можеби е неизбежна предпазна мярка срещу пълен разпад; морална деградация при индивида и анархия в човешкото общество.

 Така че, малко са хората разбрали мистерията на символа на Рака! Водно същество, което се движи назад или встрани, чиято еволюция води към задънена улица заради носенето на твърда черупка, обвила живота – но и чурупка, която временно дава подслон при всеки нов цикъл, да не забравяме това! Морско същество, а морето винаги символизира колективното или по-скоро oбщото Подсъзнание, универсалната Матрица на живота.

 Тук имаме също толкова негативен тип символика, колкото и при Скорпиона. Само една крачка по-нататък и откриваме връзката между Рака и смъртоносното заболяване, носещо същото име. Защо се набляга на негативното? Защото Древните, които са изградили този зодиакален символизъм са знаели добре, че истинската, позитивна, Бого-изразяваща същност на лятното слънцестоене трудно може да бъде дадена даром. В Западния свят трябва да се обърнем към Светите Писания за да намерим препрадки към лятното слънцестоене, за което се говори като ‚брак между небето и земята‘; за Христос и неговата Булка, човечеството: Христос фокусиран като мистично Превъплъщение в човек. Но в Индия, само ако разбираме значението на понятието Аватар, на идеи, за които се предполага, че са били проповядвани от Санкарачария – роден със Слънце в Рак – тогава бихме могли да схванем истинската важност на това раждане през лятото. Това може да ни помогне и да разберем нашите Съединени Щати и потенциалната ни световна съдба, тъй като и ние като нация сме родени под знака на Рака. Не е ли показателно, че едно от най-ужасните заболявания в днешно време също е наречено Рак?

 Дали най-висшата съдба на типа Рак е да изгради определен, точно установен дом, или по-скоро да служи като фокус на едно ново Божествено проявление? Щатите осъществяват ли себе си като нация чрез тесен националисъм, с домове така ужасно разбити от закостенелял, базиран на комплекси индивидуализъм, водещ след себе си разводи; или съдбата ни в глобален план е да бъдем – във време когато повечето нации са ‚влюбени‘ в диктатори и кръвожаден, примитивен тоталитарисъм – фокус на една нова, всеобхватна Аватарна сила? Рак идва 9 месеца преди бъдещия Овен. Рак е символа на оплождането – но ще бъде ли то Божествено или единствено и само човешко? Рак е човекът в състояние на оплоденост от Бога; Свещенно място, на което Бог се е спуснал.

 В обичайната астрологична практика типа личност характеризирана от Рака е представена като често доминирана от променливи настроения и психични дарби. Това, което не винаги се разбира е, че тези психични прояви са резултат от изригване на универсалната жизнена сила в индивидуализираното съзнание, по този начин внасяйки смут в него. Подобно изригване може да означава много различни неща; от странният екстаз на страстната любов до смущенията от първите месеци на бременността, от психични халюцинации до Божествени видения, от бляскави лъжи до истински проявления на Бога. И не бива да забравяме отдръпването в следствие на това нашествие на Нощната сила, упоритото придържане към определена форма, определен дом, орпеделено чувство, ревността и стремежа за притежание които са тъмната страна на свързването между един мъж и една жена – всички породени от страх, ужасният страх от това, което би могло да последва при евентуална ‚смяна на фокуса‘.

 Типа Рак съдържа всичко това. Би могъл да бъде и най-безпомощният и най-целеустременият по един странен, тих начин. Отнася се към време в годината, когато Слънцето се движи много бавно; притихнало е. Едновременно има тишина и възможност за интензивна светлина. Това е моментът на най-дългите дни; и въпреки това астрологията определя Луната за негов управител, изчаквайки още един знак преди да възвеличае, при Лъв, съзидателното сияние на Слънцето.

 Това е защото всички свещени тайнства се случват в моменти на пауза, тишина и трепет. Човек, обладан от Бога, или от своя любим, в първия момент е залят от този съюз. Всичко трябва да се преусмисли, всяко движение и всички мотиви да се пренасочат. И в тези кратки, интензивни нощи когато се чества празникът на Св. Йоан, светът е изпълнен с глъчка, но на Свещенното място цари спокойствие където Нощта обгръща Деня, и Животът е заченат отново.

Превод от английски: Радилина Шанова, Лондон, 14.05.2018

Към ВСИЧКИ...                            

bottom of page