top of page

От: 'Пулсът на живота - нови динамики в астрологията' на Дейн Ръдиар, 1943

12 Фази на човешката опитност

 

9. СТРЕЛЕЦ

Към ВСИЧКИ...                        

 

 При знака на Стрелеца Нощната сила, чийто интензитет от настъпването на лятното слънцестоене се е повишавал, достига най-високата си точка. Енергията, бурно протичаща през Везни и Скорпион, за да разшири човешкия кръгозор и чувства вече действа почти без съпротивление от страна на опозиционната Дневна сила, която в този момент е най-слаба. Колективизма взема връх над индивидуализма. Обществото доминира над отделната личност; далечното стои над близкото.

 Това е ерата на големите пътешествия в необятните царства на обобщенията, религията и философията, абстрактното и метафизичното. Време на Кръстоносни походи и завоевания, разпалени от търсенето на Бог, на непреходни ценности, които са валидни навсякъде и по всяко време, стремежа към намиране на абсолютни стойности. Това е и ерата на обществени движения и фанатизъм, на мъченичество и неприемственост; когато хората загубят връзката със земята, стягащото чувство за само-съхранение и сигурност, стремежа към лично щастие – и се извисят на крилата на себе-отричането към далечни социални и мистични идеали, за които са съгласни да умрат.

 Логиката на процеса на развитие на социално съзнание, който се е наложил чрез поведението на Везните и чувствата на Скорпиона, сега при Стрелец води човека към нови умствени хоризонти. Докато в противоположния знак Близнаци, опита е бил да се изгради гъста мрежа от близки връзки – нервна система, интелектуална, логична схема, техника на експериментиране, която да задоволи човешкото любопитство относно явленията, които го заобикалят – при Стрелец индивида, напълно потопен в социалните и мистични фактори, търси далечни взаимовръзки. Те ще послужат като „нервна система“ на обществения организъм, на осъществяването на който той сега се е посветил. Това ще бъдат, например, мрежа от телефонни и телеграфни линии; или в по-абстрактен смисъл, системи от закони, укази, регулации, които ще позволят на сложния организъм на обществото – животът на един град или държава – да протича плавно.

 Близки или далечни връзки предполагат интелект и умствени дейности. Затова Близнаци и Стрелец са „ментални“ знаци. Първият представя мисълта като действаща в рамките на по-ограничената сфера на личността; а вторият, умът в широкото поле на обществото. И в двата случая, мисловните енергии са директни и конструктивни. От друга страна, при Дева (и както ще видим по-късно, и при Риби), умът действа по начин, който е разрушителен, критичен и, ако всичко се развие добре, обновяващ.

 Мисълта като последен етап на нарастване на съответно Дневната и Нощната сила е градивен елемент. Тя обобщава, разширява и води до завършеност и максимална сила на енергиите на Дневните и Нощните приливи в Зодиака. Това е умът в етапите точно преди слънцестоене. Но мисълта в зодиакалните знаци предхождащи някое от двете равноденствия е съвсем друг тип енергия. Такава, която разчиства сцената за нов вид дейност, отричайки и прочиствайки, и която постоянно повтаря: „Не това! Не това!“ Този вид мисъл ви казва кое трябва да бъде забравено, оставено назад, преудоляно и надхвърлено. При Дева, личната емоционалност и драматично себе-угаждане на Лъва е озъптено чрез самодисциплина, хигиена, жертване на себе си пред някакъв Учител. При Риби, това, което трябва да се анализира и отхвърли са социалното вълнение, прекомерния идеализъм, мистичните фантазии и илюзии на Водолея. Измамната „слава“ на Бога трябва да се трансформира така, че това, което мистиците наричали Божията „нищета“, тихата и гола реалност на Божието Присъствие, да се преживее в действителност като нещо лично.

 При Стрелец човекът търси начин да приведе в работа това, което е изживял в дълбочината на чувствата на Скорпиона. По време на предишния етап на зодиакалното пътуване индивида се е опитавал да се свърже с другите в интимен и дълбок, истински съюз, да стане нещо повече от самия себе си и да се идентифицира с пулсиращия живот на някакъв по-висш организъм. Такъв организъм може първоначално да е било осъществяването на „Двама-като–Един“ в следствие на екстаза от сексуалното удовлетворение отвъд всякаква мисъл за създаване на потомство и размножаване. Но типичният „по-голям организъм“ е социалната група (или окултна Ложа), с която типът Скорпион се отъждествява в чувствата си, и на която често става несъзнателен говорител – разрушителен или градивен, в зависимост от природата на енергиите и целите на групата.

 Скорпионът е властови знак, а властта винаги търси да се захрани от някакво по-високо ниво, за да може след това да протече надолу към по-ниските нива и да действа там като оплождащ фактор или властелин. При Стрелец, вътрешната сила вече е натрупана. Човекът се е идентифицирал с групата – обществото или какъвто и да било друг тип цялостен живот, по-всеобхватен от неговия собствен. Разполага с власт, която да използва. С нея той може да гради. Впрягайки я в действие, би могъл да пътува надлъж и нашир.

 В древния символизъм Стрелеца е представен като Кентавъра, митично същество, полу-кон и полу-човек, което изпраща срелите си към небето. Ако кажем просто, че символът описва борбата между човешката и животинската природа, би било недостатъчно – защото борбата между противоположни енергии присъства в целия цикъл на Зодиака. Истинската същност на символа е по-дълбока и прецизна. По всички земи конят се свързва с живителната енергия; но тя е специален вид енергия, с която човека може да се идентифицира и, яхвайки я, да разшири своя обсег на дейност. Не би могъл да постигне същото чрез силата на Бика, защото тя е несъзнателна, неподдаваща се на опитомяване, чист инстинкт – силата на Космичното желание, което човека може да унищожи с меч (бикоборството), но никога не би могъл да използва целенасочено за собственото си развитие. Следователно, Телецът е космическата сексуална мощ. Човекът е неин инструмент, докато не я убие чрез аскетизъм (символът на Буда).  

 Съвсем друго е това, което се отнася до стрелешкия вид секс. Tази сила може да бъде опитомена и използвана. Тогава неин символ става Конят. Пиенето на мляко от жребец дава огромна жизненост – и с такава цел се използва в Русия и Азия. По цял свят отъждествяването с конскта мощ е символ на презареждането с енергия – като използването ѝ може да бъде разрушително (Златните Орди на Чингиз Хан, яхнали своите монголски коне) или градивно. Така всъщност Стрелеца е станал модел за мощ – тази, която изгаря „слабините“ и чийто център, в Йогата, е в областта на слънчевия сплит; това е факт, който и психоаналитика взема предвид когато анализира сънища с коне в различни цветове. Половината от Стрелеца е „сила“; другата половина е „този, който използва силата“ – с други думи, съзнателната мисъл на човека. Третият атрибут (лък и стрели) се отнася до посоката и целта. Кентавърът стреля нагоре при ъгъл 45 градуса, символ на максималната мобилизация на енергии.

 Кентаврите били синове на Гея, Земята. С други думи, те били продукт на свързването с енергиите на по-големия организъм, планетата. При Срелец, човекът, който вече се е припознал в мощта произведена от обществото и сложния обмен между хората (секс, бизнес, търговия, изкуство, пропаганда, и т.н.), е станал „могъщ“. Проблема му е как да насочи властта си по подходящите канали. Дилемата на Стрелеца в същността си не се отнася до борбата между страните на двойнствената му природа; тя е свързана с избора на посоки на насочване на натрупаната сила. И символът на кентавъра сочи, че правилната посока е в ъгъла, под който той изсрелва стрелите си.

 Човекът тип Стрелец се занимава най-вече с въпросите на ефикасността и посоката. Той е типичният управител на власт; „човекът-агент“ на властта. Защото организаторът е този, който насочва и разпределя разхода на енергия за максимална ефективност и минимална загуба; а също и с цел най-голяма бързина и въздействие. От друга страна, типичният „изпълнител“ се развива основно при Козирог, защото изпълнителят е символ на работещото, организирано цяло, във връзката му с обществото. Той е центърът и символ на Държавата. Стрелеца е министър-председателя; Козирога, краля или императора – а Водолея, реформатора.

 Мисленето на Стрелеца е много последвоателно и подредено – от там идва и неговото упорство и непоклатимост. На всичко гледа като „план за действие“ или закон. На друго ниво е също така обсебен от етиката; но етика в смисъла на работеща система на човешки взаимоотношения, а не като някаква идеалистична мечта. Идеализма не е най-важното качество на Срелеца. Той иска да разшири това, което вече съществува; да го организира и да го накара да работи, намирайки всички възможни връзки между частите на цялото и правейки така, че те да функционират правилно. Той е тълкувател, а не откривател на нови цели. Той систематизира, намира нови значения, нови измерения на мисленето. Изяснява неяснотите. Прониква през всички воали. Но не губи себе си, както Скорпиона и още повече Водолея, в яростни идентификации с необятни енергии и мистични преживявания. Той никога не пристъпва границите, формата и определния ритъм на действие. Той не е Орел, а Кон. Силата му се корени в реалността на познатото и изпитаното. Може и да стреля към небето, но краката му остават на земята, което той харесва, защото от нея черпи своята сила.

  Земята е източник на мощта му; но той не е прикован към нея. Използва я. Управлява нейната сила. Грижи се добре за нея, така, както монголският войник или номад се отнася добре към конете си; просто осъзнава, че зависи от нея за да постигне максимална ефективност, а също и заради собствения си живот. Затова Стрелецът обича да натоварва тялото и мускулите си, да почувства почвата под краката си; също така харесва да работи с хора, да усеща ритъма на обществото; обезверен и раздразнителен когато е сам, или (при по-малко мисловните типажи), ако бъде ограничен в тясно пространство. Нужна му е широта, големи помещения. Обожава да организира живота на другите – което често води до неприятни резултати! Обича да борави с власт и да набира скорост.  

 В съвременния живот автомобила и танка са заели мястото на коня. Откъде произлиза мощността им? Петрол от дълбините на „земните недра“. Така че, водачи като Чърчил и Шарл дьо Гол, които бяха първите, разпознали стойността на танка в модерното военно дело, са Стрелци; така както и картата на Съединените Щати, земята на автомобилите, откритите пространства и спорта, най-вероятно има асцендент Стрелец.

 На едно по-високо ниво откриваме Стрелеца като свързан с религията; но само с организираната религия и ритуали. Самата религия, като организирана социална сила, се заражда от индивидуалния стремеж за психична идентификация с цялостта на обществения живот. Тя е общо начинание, захранено от човешкия копнеж за принадлежност. Проповедници и религиозни управници са начело на тази общностна енергия. Пророкът и два форма. Той създава „образи на спасението“ като символи на обединение. Проектира сам себе си като такъв символ. Превръща се в митичен Персонаж, Слънчев Герой. Той представлява душата на общността. Превръща се в човечеството, събрано в „Един Съвършен Човек“. Това е проекция на самото Бащинство на Бога.

 А относно философа и метафизика – също продукт на стрелешката дейност – това е някой, който установява работещ ред на фона на объркващата сложност на социалните и природни феномени. Той прави това като разпознава най-различни видове скрити връзки и съпоставки между събитията; като тълкува и излага обобщения съотнесени към закони. Той пътува в „сферата на Идеите“. Но го прави като се възползва от силата, която е придобил чрез идентифицирането си с нуждата на групата. Нищо няма по-голямо значение за висшия тип Стрелец от „нуждата на неговото време“, на общността, към която принадлежи. Да осъзнае тази нужда и да ѝ се посвети е нещото, което захранва властта му като мислител, пророк, и изразител. Той представлява същата тази нужда, сега придобила форма и име. Той е тълкувател, четец на знаменията и „белезите на времето“, човек, който планира, проповядва и вижда напред в бъдещето. Но това, което „вижда“, е това, за което съществува социална нужда да бъде видяно. Той служи на своята общност.

 В негативната си страна, Стрелеца е фанатик и Пуритан (Пуританското минало на Американскта традиция още веднъж подчертава асцендента Стрелец на Съединените Щати). Именно защото личностната енергия на Дневната сила е в залеза си при Стрелец, родения под този знак обръща много слабо внимание на отделния индивид. Той с готовност жертва всичко лично и индивидуалистично на олтара на „добруването на обществото“. Испанската Инквизиция е типичен стрелешки продукт (Испания се управлява от Стрелец), защото е измъчвала отделната личност заради спасението на душата. Жертвала е близкото заради далечното. Скорпионската неосъщественост също може да доведе то стрелешки фанатизъм, който в последствие става още по-жесток и безпощаден чрез садистични прояви. Съответно общността придобива правото да спаси себе си за сметка на страданията и гибелта на отделните индивиди; a този, който претендира за правото да управлява религиозно-социалните сили намира перверзна възбуда в мъчението. По този начин личният аскетизъм (доброволен или наложен) води до жестокост.

 Стрелеца има толкова неясно схващане и истинско чувство за индивидуалност, и от друга страна толкова завладяващо социално чувство, че на моменти му се налага да прибягва към подсъзнателнo увъртане и възбудата от насилието, за да си възвърне усещането за собствена личност. Всъщност доста често прави това, особено когато хаоса на средновековното или съвременното общество влива в него разрушителните си енергии. Така Стрелецът може да изглежда на повърхността пламенен индивидуалист и арогантна личност. Отново, това е заради отстъплението му пред не-индивидуалните сили. В най-ниската си точка Дневната сила трябва да положи огромни усилия, за да си създаде илюзията за издръжливост. Нужна ѝ е „силна храна“, за да се съживи и когато се съживи, действа понякога старомодно и принудително, което може да бъде също толкова неприятно, колкото негативните проявления на Скорпиона, а можеби и по-опасно, защото е прибавена остротата на интелектуалните механизми. Тогава Юпитерианското състрадание се превръща малко или много в несъзнателен садизъм.

 Стрелецът е прелюдията към Коледа. Също като снега, той обхваща всички малки неща в огромната утроба от тишина, от която ще се роди отново Дневната сила. Мисълта, която свързва целия живот в схеми на космични взаимовръзки, се е превърнала в „майка на Живия Бог“. Стрелеца притежава всички геройства, себе-отричане и любяща тирания на майките. Той затваря една ера и отваря нова. Той носи плода на божественото.

Превод от английски: Радилина Шанова, Валенсия, 23.01.2019

Към ВСИЧКИ...                      

bottom of page