top of page

От: 'Пулсът на живота - нови динамики в астрологията' на Дейн Ръдиар, 1943

   12 Фази на човешката опитност

 

7. ВЕЗНИ

Към ВСИЧКИ...               

 

 В нашето символично пътуване през Зодиака стигнахме до величественото присъствие на Свинкса и уроците, които трябваше да усвоим по време на започнатия от него период на Девата. Сега се изправяме пред мистичната структура позната под името Великата Пирамида. Именно в нея е отпечатано значението на космичната реалност на зодиакалния знак Везни; значимостта на есенното равноденствие и господството на Нощната сила, победоносно властваща над Дневната. При Везни, себеутвърждаването на Лъва и самокритичността на Девата са изгладени и преудолени чрез посвещаване на индивида на цялото Човечество. При това посвещаване той остава да съществува, но вече не като господар, дори не и в ролята на критик или служител. Личността се превръща във фокусиран обектив, отразяващ светлината на Цялото, подтиквайки всички хора да станат участници в цялостния организъм на Човечеството. Участник: човек на действието, който работи съзнателно за триумфа на общата Воля над тесногръдата власт на отделното его.  

 Везни бележи раждането на индивидуалната единица в рамките на Голямото Цяло, в което тя от тук нататък ще функционира като клетка. Есенното равноденствие маркира решаващата победа на обединените действия и общественото взаимо-подпомагане над личностното изразяване и емоционална егоцентричност. Победата все още не е окончателна; така, както пролетното равноденствие не означава окончателна фаза на изграждане на отеделна личност. Но след Везни, новата цел трябва да се открои. За всеки истински търсещ се разкриват нови посоки и разбиране. Нов вид енергии излизат на преден план, които са продукт на групово и обществено взаимодействие. Разкриват се нови възможности, нови цели започват да се формулират. Поне на теория, стените на укреплението на Личността са разрушени. Вътрешният живот трябва да намери начин свободно да се слее с този на останалите, които споделят същата принадлежност към Цялото; но и които са готови да участват в йерархичния модел на организация в групата.

 Трите фази на процеса между есенното равноденствие и зимното слънцестоене прави доста близък паралел с последователното развитие символизирано от зодиакалните знаци Овен, Телец и Близнаци; но този път това вече не е процес на изграждане на личност, а такъв, който е посветен на растежа на общността. Силите на обединение набират все повече инерция. Вълната им помита тези, които все още са неориентирани. Смисълът на целия процес е да утвърди, да приложи на практика и да направи по-осезаема реалността на човешкия обмен, на общността и на съжителството в рамките на цялостна, стабилна и потоянна структура на поведение (Везни). От този вид съжителство, заедно с енергията произлязла от общите чувства и осъзнаване (Скорпион) и визията на общата мисъл (Стрелец), в крайна сметка ще се появи завършения социален организъм, съвършената Държава (Козирог).

 Везните са кардинален знак, и като такъв те наблягат на важността на определени действия или поведение. Инерцията на социалните процеси вливат динамика в съзнанието на човека тип Везни. Налице е огромно желание за социално участие и чувство за зависимост от ценностите на общността. Това не е лъвската зависимост от слава и признание, плод на социална несигурност превърната в перчене. Типът Везни е развил, за първи път в зодиакалната поредица, истинско чувство за социална стойност; но точно защото обществените ценности са станали толкова реални, толкова важни за него, а в същото време чувствата и емоциите му са все още толкова предопределени от индивидуализма на Дневната сила, при Везни съществува склонност да преувеличава важността на социалните фактори.

 Така както Овена става агресивен и арогантен в желанието си да заяви себе си като завършена личност, така типът Везни достига до крайности за да докаже повече, отколкото е необходимо, своето социално чувство. Би жертвал себе си – или поне ще се държи така сякаш го е направил – отколкото да си позволи да бъде небрежен към своите социални или групови задължения. Светският му стремеж го преследва така, както стремежа за разграничаване преследва типа Овен. И все пак, той не се чувства особено сигурен в себе си при социални и групови дейности. Винаги усеща, че някак лесно би могъл да се върне обратно към индивидуалистичните си желания; че трябва да се подсигури срещу възможността от такова връщане назад, да компенсира, да съчини истории и покаже нагласи, които ще докажат на останалите - и на него самия! – че принадлежи към групата и тя действа посредством него.

 Везните са наричани опортюнисти, променливи и ненадеждни. Но това са само повърхностни характеристики. Истинската психологическа причина за тези качества на Везните е тяхната склонност да направят всичко възможно за да се включат в това, което групата или колектива очаква от тях, или по-точно в това, което те смятат, че се очаква от тях. Това ги прави непридвидими и ненадеждни при вземането на външни решения. Понякога са оприличавани на хамелеони – символът на опортюнизма – променящи цвета си за да се напаснат към ситуацията или направо да се слеят с нея. Това „сливане“ е истинската същност на поведението на Везните. Но под него има огромна лична гордост и податливост, понякога тягостно чувство за неспособност правилно да се изпълни задачата, която сами са си поставили – било пред семейството или в социалния живот.

 Везни и Овен са знаци на нестабилното равновесие. При тях Дневната и Нощната сила са почти балансирани. От там идва склонността към безпокойство, нервност и често невротично поведение. При Везни индивидът съзнателно иска да бъде социален, неперсонален, духовен, с богати взаимовръзки; и все пак подсъзнателно изглежда, поне на самия себе си, винаги наспособен да достигне своята идеална цел, която сякаш му убягва. Затова лесно изпада в състояния на отчаяние, последвани от прекомерна отдаденост на обществена работа и участие в групи. Той е в постоянно търсене на идеалната група, на идеалната форма на взаимодействие. Всички човешки отношения му изглеждат официални и прекалено сериозни. Но той с такова желание се впуска в тях, че може да изгуби връзка с реалността за сметка на идеала. Възможно е да пречупи дърветата в страстната си любов към цялостта на гората.

  В същото време, в най-доброто си проявление, типът Везни е отличен организатор на групови дейности, чудесен балансьор и обединител – като колкото по-добър е в това, толкова по-малко сигурен се чувства в собствената си цялостност. Хармонията в групата, щастието и идеализма в човешките отношения са въпроси на живот и смърт за него. Противоречия и междуличностни борби напрягат нервите му до такава степен, че го довеждат до пълно психично изтощение. Все още не е достигнал до етапа, в който може да процъфтява на фона на дипломатични интриги и политически схеми, както се случва при един Козирог. При Козирога социалното чувство е толкова укрепнало и стабилно, колкото усещането за цялостна личност при Рака. Но при Везни и Овен, нищо все още не е установено. Обществото и Личността все още са в процес на създаване. Нещата тепърва придобиват форма; затова трудно може да има пълна лекота – защото чувството за неадекватност и връщане към минали нагласи се възприемат като ужасна трагедия.

  От тук идва нуждата от силен идеализъм когато човека тип Везни е достигнал достатъчно високо ниво, за да бъде наистина съзнаващ обществения процес. Точно както Овена търси някакъв Супермен или Учител, на когото да прехвърли понякога непосилния товар на все още нестабилната си личност, така Везната преследва своя идеал за групов модел, който да и даде сигурност в социалните начинания. Това е и причината теософското понятие за Бялата Ложа – перфектната група – да е било толкова привлекателно за голям брой представители на знака Везни, като Ани Бесант, В.П. Вадиа и други. Със същото можем да свържем и огромния социален идеализъм на Ганди, с неговото Cлънце във Везни.

 От друга страна, по-слабо еволюиралите Везни се изявяват на нива, където най-лесно се формират човешки взаимоотношения – например в сферата на физическото привличане. Други намират поприще в изкуствата. Везни се управлява от планетата Венера и създава красиви черти и огромен чар. Знака е символ на култура и естетическа изтънченост. Наблюдаваме го навсякъде, където участва фактора форма като стредство за комбиниране на разнородни елементи в свързващи модели на ред и красота.  

 Този фактор на ‚формата‘ е често зле разбиран. Всеки вид социална организация, включително индустриалното управление, е основан на принципа на формата. Всяко относително постоянно взаимоотношение между две или повече единици означава, че някаква форма или модел са били изградени. Нощната сила в своето действие през Зодиака зависи от формата. Не би могло да има ‚събиране заедно‘  без форма. Всяко производение на изкуството е ‘формално‘ комбиниране и организиране на отделни части, било то багри, линии, тонове или физически материали. Същото се отнася и за една социална група. Везни е творецът, който мечтае за идеални форми. Козирогът ще превърне тези форми в нещо конкретно и осезаемо сред хората. Въображението на артиста често вдъхновява политиката на държавника; да вземем за пример влиянието на Вагнер върху Хитлер, който пък има Везни на асцендента и е повече творец отколкото управник – но претежава силата да вдъхновява способни държавници.

Освен ‚формата‘, друг фактор присъства отчетливо в дейностите и реакциите на Везните; и това е преценката. Това ни води към разглеждане на символа на везната, който се свързва със знака. Този символ не бива да се приема буквално и от това да се прави извода, че Везните са ‚балансирани‘ личности. Понякога може и да са; но също толкова често се оказват екстремисти по много важни въпроси, дори и да демонстрират привидна готовност да отстъпят в името на обществената хармония.

  Всъщност символа на везната има друго значение. Кантари се използват за да се претеглят неща. Да претеглиш нещо означава да сравниш масата му с тази на някакъв социално приет стандарт за тежест. Следователно това значи да се измери и оцени основния характер на въпросното нещо – неговата маса или тежест – в контекста на социални ценности. Масата е нещо фундаментално, защото показва предмета съотнесен към планетата като цяло с оглед на гравитацията; и, нещо повече, взема се предвид факта, че всички стойности се определят чрез съотнасяне към определено количество злато. Следователно, везната символизира оценката на базисната същност на който и да било предмет. Това, което се подчертава определено не е въпроса за ‚баланса‘! – който е средство за постигане на целта – а този за претеглянето, измерването и (на базата на тях), крайната преценка.

  Човекът тип Везни в същността си е някой, който преценява неща, хора и събития като ги съпоставя с установени социални стандарти, било то традиционни или идеалистични. Той оценява, и дори и да не е напълно сигурен в обществената си позиция за да издаде присъда ‚в името на обществото‘ – както един Стрелец би направил без всякакви угризения – той ще е претеглил доказателствата и поставил нещата много внимателно там, където, според него, им е мястото. Социалната значимост и способността да се действа хармонично в групата са основните стандарти, които Везната използва когато прави своите преценки. Те са социални, но и също естетически стандарти. И човека от типа Везни често действа в полето на изкуството, защото е по-лесно да подредиш ноти в партитура, или светлини и цветове в картина, отколкото човешки същества в стабилни модели на организация.

 Още веднъж трябва да повторим, че Везните все още не са усвоили обществения процес. Те са преминали през етапа на себе-изследване и самодисциплина при Дева. Вероятно са видяли Мечтата за ‚идеална общност‘, за един „Нов Йерусалим‘ – перфектния град или държава. Но са необходими още етапи на еволюция преди да се развие силата реално да се изгради тази държава от мъже и жени. Затова Везната мечтае, преценява, подава ръка и излъчва любовта, която в крайна сметка ще изгради новата група и новото общество; но прави това като артист, а не като политик – въпреки че би могла да бъде чудесен организатор. Тя е по-добра като визионер и хармонизатор, отколкото като строител.

 Погледната под друг ъгъл, Везната символизира семето. Това е логично, защото в семето са събрани всички живителни енергии на умиращото растение в рамките на някаква здрава форма на организация. Затова първият градус на Везни носи символа на „пеперуда пронизана от стрелата на мъдростта“. Стадият на какавидата се е случил при Дева. Знакът Дева подготвя по всякакъв начин почвата за Везните. При Везни, започва ‚новия живот‘; живот като участник в общността, във всяко Голямо Цяло – било то църква или „Бяла ложа.“ Везната е „Посветеният“ при своето излизане от мистичния съркофаг в кралската камера на Пирамидата. Той е преживял Видението. Осъзнал е своето място и роля в най-близката си група, както и в цялата Вселена.

 Сега пред него се простира пътят на служене на групата; но това служене би било безпредметно ако голямата истина на Цялото не е била преживяна от всички части на личността му. Така, при Скорпион, тази истина трябва да оплоди и влее нов живот в неговите чувства и емоции, в самата му същност; а при Стрелец, тя трябва да преобрази ума му. Визията на Везни трябва да се утвърди при Скорпион; да бъде формулирана при Стрелец. И при настъпването на зимното слънцестоене, да се роди детето Христос: Бог, или Човечеството, по формата на един човек.

 

Превод от английски: Радилина Шанова, Валенсия, 20.01.2019

Към ВСИЧКИ...                  

bottom of page